UBEZPIECZENIA

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, posiadasz firmę,  flotę samochodów transportowych, dostawczych, budowlanych, park maszyn, budynki, zatrudniasz pracowników, prowadzisz działalność obarczoną dużym ryzykiem - postanowiliśmy wyjść  naprzeciw i zapewnić Twojej firmie pełną ochronę ubezpieczeniową, niespotykaną na rynku - opartą na III filarach.  

I. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wspólnie z brokerami z firmy Galicja Brokers sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, w imieniu naszych klientów:

a/ opracowywujemy całościowe programy ubezpieczeniowe;

b/ dokonujemy analiz ofert zakładów ubezpieczeń i uzyskujemy informacje o przebiegu ubezpieczenia;

c/ negocjujemy z Ubezpieczycielami treści warunków, klauzul oraz wysokości stawek i składek;

d/ pośredniczymy w wykonywaniu zawartych umów ubezpieczenia;

e/ zapewniamy fachową pomoc w zakresie likwidacji szkód oraz udzielamy informacji dotyczących prewencji szkodowej.

II. Dla naszych klientów prowadzimy szkolenia komeptencyjne, zawodowe, z prewencji szkodowej itp.

III. Naszym klientom zapewniamy profesjonaną obsługę prawną w sporach (w tym sądowych) z ubezpieczycielami. 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie Galicji Brokres sp. z o.o. www.galicjabrokers.pl
 

 

10 tys. zł zamiast 245 tys. zł - zaniżanie
odszkodowań nie zna granic...

CZYTAJ WIĘCEJ
32-050 Skawina ul. Krakowska 41 | tel. 508 125 226
e-mail: biuro@kancelaria-klimkowski.pl www.kancelaria-klimkowski.pl