O KANCELARII

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą, pomocą i doradztwem prawnym oraz reprezentacją strony przed sądami i urzędami. Usługi świadczone są na rzecz osób indywidualnych oraz firm.

Radca prawny Jerzy Klimkowski ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz trzy i pół letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną państwowym egzaminem radcowskim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Został wpisany na listę radców prawnych w krakowskiej Izbie Radców Prawnych pod nr KR-1981 i jest uprawniony do wykonywania zawodu radcy prawnego (art. 3 ust. 1 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych – tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm.).
 

Mecenas Jerzy Klimkowski posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, które nabył pracując przez wiele lat w największej firmie ubezpieczeniowej w Polsce w Centrum Likwidacji Szkód i Odszkodowań, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej w tym:

a/ kierował oddziałem Centrum Likwidacji Szkód ubezpieczyciela oraz kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników,

b/ podejmował decyzje oraz składał oświadczenia o przyznaniu odszkodowań lub świadczeń w szkodach komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w wysokości kilku milionów złotych miesięcznie,

c/ ukończył szereg kursów z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zarządzania zespołem, czasem pracy, efektywnej komunikacji, negocjacji itd.

Radca prawny Jerzy Klimkowski pełni funkcję W-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej oraz jest Członkiem Zarządu Sp. z o.o.

 

10 tys. zł zamiast 245 tys. zł - zaniżanie
odszkodowań nie zna granic...

CZYTAJ WIĘCEJ
32-050 Skawina ul. Krakowska 41 | tel. 508 125 226
e-mail: biuro@kancelaria-klimkowski.pl www.kancelaria-klimkowski.pl